Avtale om foreldreansvar
Barnets navn:
 
NB! For foreldre som har inngått ekteskap skal ikke denne avtalen benyttes.

Oppgi det fulle og hele navnet.
 
Juridisk bistand

Trenger du hjelp?
Send oss dine spørsmål.