Velkommen til Legalis Dokument

Gjennom systemet kan det lages juridiske kontrakter som er klare til utskrift og undertegning rett fra din egen datamaskin.

Alle kontraktene er forfattet og kvalitetssikret av profesjonelle advokater.

En kontrakt blir generert ved at svarene på spørsmål som brukeren får, blir integrert i kontrakten utfra gjeldende lover og regler. Spørsmålene som gis er også helt avhengig av hva brukeren svarer på tidligere spørsmål.
På denne måten genereres en juridisk kontrakt som er helt tilpasset brukerens individuelle behov, og med kun den informasjonen som er av betydning for dette tilfellet.

De ferdige versjonen blir lagret av Legalis inntil 10 år. Dette er i henhold til advokaters plikt til å ta vare på klientopplysninger.

Dokumentene lages i Microsoft Word format. Har du ikke Word installert kan du hente ned en gratis Word-viewer til å lese dokumentet her.
Juridisk bistand

Trenger du hjelp?
Send oss dine spørsmål.