LOGG INN KONTAKT HJEM
  RÅDGIVNING
  KONTRAKTER
  ORDLISTE
  OM LEGALIS
 

Om Legalis

Se også legalisadvokat.no

Legalis
er først i Norge - og en av de første i verden - som tilbyr profesjonell advokatbistand samt interaktive juridiske dokumenter direkte over internett. Gjennom vår krypterte E-saksgang eller Legalis Dokument kan du på en enkel og rimelig måte få sikret eller vurdert dine juridiske rettigheter. I tillegg til disse elektroniske tjenestene er Legalis i tillegg et fullverdig mellomstort advokatfirma med spissekompetanse innen de fleste rettsområder innen privatrett og næringsjuss. 

Firmadata Advokatfirmaet Legalis AS
Org.nr. 974 675 366 MVA
Hammersborg torg 3, N-0179 Oslo, Tel 22 40 23 00, Fax 22 40 23 01, E- post

Bankforbindelse Sparebank1, kontonummer 9008.05.02655 klientkonto 9001.12.37540

Bistand på Internett
Legalis har som eneste firma i Norge utviklet en unik teknologi for sikker juridisk bistand over Internett. Gjennom den såkalte e-saksgang kan klient henvende seg til Legalis om bistand og så følge sin sak direkte gjennom en webleser, legge inn saksopplysninger og egne filer/bilder/dokumenter i sin virtuelle saksmappe osv. Alle opplysninger kryptert og i henhold til Datatilsynets nyeste retningslinjer om rådgivning og klientinformasjon på Internett.

Advokatbistand direkte på kundens hjemmeside
Legalis kan som eneste advokatkontor i Norge tilby våre tjenester direkte inkorporert hos våre partnere. Alle henvendelser m.v. vil fremdeles gå inn i vår sikre og krypterte e-saksgang, men klienten kan stille spørsmålet direkte hos vår samarbeidspartner. Dette er en unik mulighet for større selskaper, organisasjoner, fagforbund og andre sammenslutninger til å tilby ekstraservice. For større portaler m.v. er dette likeledes en mulighet til å holde lenger på brukerne. Legalis har allerede store aktører som kunder.

Rettigheter
Sammenstillingen av ressursene er vernet etter Åndsverksloven. Alle rettigheter til firmanavnet Legalis med logoer er vernet etter Firmaloven og gjennom Patentstyret (Varemerke reg. nr.: 192054).

Omtaler
Tjenesten har fått mye og god omtale i media, bl.a. artikler i VG, Dagens Næringsliv, Aftenposten, ComputerWorld, Juristkontakt, Advokatbladet, Magasinet Gründer, Business Standard, Microsoft m.v.

Til forsiden

 
Advokatfirmaet Legalis AS, Hammersborg torg 3, N-0179, Tel 22 40 23 00, Faks 22 40 23 01, advokat@legalis.no